Przewóz drogowy i kolejowy tzw. „towarów wrażliwych” oraz obrotu paliwami opałowymi jest monitorowana przez Krajową Administrację Skarbową z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Obowiązkowemu zgłoszeniu podlegają między