CHIMIREC Polska uzyskała potrójny Certyfikat: ISO 9001:2015; ISO 45001:2015 oraz ISO 14001:2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż 19 grudnia 2022 r. firma CHIMIREC POLSKA Sp. z o.o. uzyskała potrójny certyfikat, potwierdzający funkcjonowanie w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm europejskich:

  • ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością,
  • ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego,
  • ISO 45001:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Przyjęcie zintegrowanego systemu zarządzania wspomaga poprawę efektów pracy, ukierunkowuje działania firmy na osiągnięcie równowagi pomiędzy środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką, realizując obecne potrzeby klientów z myślą o przyszłych pokoleniach. Umożliwia również wczesne wyeliminowanie zagrożeń i zminimalizowanie ryzyka dotyczących BHP, poprzez stwarzanie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.

ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością

Certyfikacja ISO 9001:2015 potwierdza i dokumentuje wysoki poziom jakości naszych usług, który gwarantujemy klientom poprzez szczegółowe zapoznanie się z ich potrzebami, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, identyfikację i redukcję zagrożeń, spełnianie wymagań ustawowych i regulacyjnych, oraz ciągłe doskonalenie. Posiadany przez nas Certyfikat ISO 9001:2025 jest dla naszych klientów dowodem na to, że współpraca z nami to gwarancja realizacji usług na międzynarodowym poziomie.

ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego

Certyfikat ISO 14001:2015 dowodzi, że CHIMIREC POLSKA funkcjonuje w oparciu o międzynarodowe standardy ekologiczne. Wdrażamy działania zmierzające do minimalizacji negatywnego wpływu środowiska na otoczenie, ponieważ istnieniu naszej firmy od początku towarzyszy wysoka świadomość ekologiczna. Stale dążymy do ograniczania wpływu działalności firmy na środowisko, zwiększając jednocześnie jej rentowność. Ze względu na branżę w której działamy, nasz zakład został wybudowany w sposób zapewniający małą uciążliwość dla otoczenia naturalnego. Zastosowaliśmy rozwiązania zabezpieczające przed zanieczyszczeniem gleby, wody i powietrza. Dzięki wdrożonym procedurom i zapewnionym środkom, pracownicy CHIMIREC POLSKA znają sposoby postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Jesteśmy na bieżąco ze stale zaostrzającymi się wymaganiami prawa, gwarantując wiarygodność i bezpieczeństwo w zakresie gospodarki odpadami.

ISO 45001:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Certyfikat 45001:2018 stanowi potwierdzenie odpowiedzialności CHIMIREC POLSKA za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, oraz osób spoza firmy przebywających na terenie zakładu. Jednocześnie jest dowodem na to, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, zapobiegać urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, i spełniać obowiązujące wymagania prawne. Dzięki konsultacjom i zaangażowaniu pracowników dążymy do ciągłego doskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.