Na działce w pobliżu stacji benzynowej zlokalizowanej przy ulicy Odrowąża na warszawskim Targówku znajduje się składowisko, na którym odnaleziono ponad 100 pojemników z nieznaną substancją. Ujawnione pojemniki to tzw. mauzery, których pojemność wynosi tysiąc litrów (każdy). Obecnie prowadzona jest kontrola przez Urząd Dzielnicy Targówek oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). Największe niebezpieczeństwo stanowią pojemniki, z których część uległa rozszczelnieniu. Więcej informacji w artykule pod linkiem.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za odpady niebezpieczne?

Obowiązujące przepisy, zawarte w Rozdziale 9 (art. 27 ust. 3b) Ustawy o Odpadach, jasno określają fakt na kim spoczywa odpowiedzialność za odpady niebezpieczne.

Wytwórca odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami z chwilą przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces¹.

¹ – Treść ze strony https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000069901.pdf (Rozdział 9 – art. 27 ust. 3b)

Interpretując przepisy Ustawy o Odpadach należy obalić mit, który jest powszechnie powtarzany: „Przekazując odpady niebezpieczne poprzez wystawienie Karty Przekazania Odpadów (KPO) w systemie BDO, moja odpowiedzialność za te odpady jako wytwórcy się kończy, bo dopełniłem wszystkich formalności”. Zatem należy wyjaśnić, że przepisy uniemożliwią zwolnienie wytwórcy odpadów z odpowiedzialności za działania na odpadach niebezpiecznych w łańcuchu ich przetwarzania przed ich ostatecznym zagospodarowaniem (odzyskiem lub unieszkodliwianiem).

CHIMIREC POLSKA daje 100% pewność legalnego zagospodarowania przekazywanych przez klientów odpadów do utylizacji. Działając na polskim rynku od 2004 roku gwarantujemy swoim klientom, że odpady niebezpieczne są przekazywane wyłącznie do odbiorców ostatecznego zagospodarowania w jednym z procesów: odzysku lub unieszkodliwiania.

Od wytworzenia odpadów do ich ostatecznego zagospodarowania

CHIMIREC zapewnia transparentny oraz w pełni legalny łańcuch odebranych odpadów:

  • ODBIÓR ODPADÓW

CHIMIREC gwarantuje swoim klientom, że odbiera odpady wyłącznie w ramach wydanych zezwoleń i decyzji (dokumenty do pobrania w zakładce „Decyzje i certyfikaty”). Odbieramy odpady na podstawie wystawionych Kart Przekazania Odpadów (KPO) w systemie BDO.

  • TRANSPORT ODPADÓW

Dysponujemy własną flotą samochodów ciężarowych, wyspecjalizowanych i przygotowanych do transportu odpadów. Nasze samochody posiadają wanny ociekowe, które w momencie rozszczelnienia nie spowodują przedostania się odpadów do gruntu. Dodatkowo wszyscy nasi kierowcy posiadają specjalistyczne świadectwa i uprawnienia do odbioru oraz transportu odpadów, np. ADR – „Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy”.

  • WAŻENIE I SEGREGACJA ODPADÓW

Odpady przekazane do CHIMIREC są zawsze ważone wyłącznie na wagach posiadających Świadectwo Legalizacji, a potwierdzeniem jest wystawiony każdorazowo tzw. „kwit wagowy”. Segregujemy i przygotowujemy odpady, które są następnie przekazywane wyłącznie do firm posiadających wszelkie niezbędne decyzje oraz pozwolenia.

  • OSTATECZNE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Gwarantujemy w pełni legalne zagospodarowywanie przekazanych do CHIMIREC odpadów. Na życzenie naszych klientów, przekazujemy dokument, w którym wskazujemy ostateczny proces zagospodarowania: odzysk (od R1 do R13), unieszkodliwianie (od D1 do D15), w zależności od rodzaju przekazywanych odpadów.