Przedsiębiorstwa działające w ramach szerokorozumianej branży motoryzacyjnej potrzebują dedykowanych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami. Lekceważenie obowiązków środowiskowych naraża firmę na poważne konsekwencje finansowe i prawne, dlatego warto przeanalizować zgodność prowadzenia działalności z obowiązującymi przepisami, i skorzystać z pomocy partnera, który pomoże w legalnej i bezpiecznej utylizacji odpadów. CHIMIREC POLSKA przeprowadzi procedurę utylizacji od momentu wytworzenia odpadów, do końcowego zagospodarowania w jednym z procesów: odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D).

Oferta dla branży motoryzacyjnej

Jako partner w gospodarce odpadami naszą ofertę kierujemy do producentów samochodów (m.in. podwykonawców dużych koncernów samochodowych), autoryzowanych stacji obsługi (ASO), warsztatów / serwisów samochodowych mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, firm wynajmujących sprzęt ciężki oraz maszyny rolnicze, a także do podmiotów działających w obszarze car detailingu.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności spoczywa na Państwu obowiązek prawidłowego przekazania wytworzonych odpadów poprzez: karty przekazania odpadów (KPO) w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Odbiór odpadów może być realizowany wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie decyzje administracyjne. CHIMIREC POLSKA jest jednym z takich podmiotów.

Posiadamy wszelkie uprawnienia do odbioru i transportu odpadów pochodzących z serwisów samochodowych mechanicznych i blacharsko-lakierniczych. Odbieramy między innymi:

 • zużyte części samochodowe (np. filtry, klocki hamulcowe, elementy zawieszenia itp.),
 • przepracowane oleje,
 • akumulatory,
 • opony,
 • płyny eksploatacyjne,
 • szyby samochodowe,
 • złom,
 • opakowania po substancjach niebezpiecznych, np. bańki po oleju, aerozole, puszki do farbach i lakierach itp.,
 • zabrudzone czyściwo.

Nasze działania w zakresie gospodarki odpadami, pochodzącymi z branży motoryzacyjnej, mają charakter kompleksowy. Obok odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, wspieramy przedsiębiorstwa dodatkowymi usługami, takimi jak:

 • zapewniamy odpowiednie pojemniki do gromadzenia i magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
 • oznaczamy miejsca składowania i magazynowania odpadów za pomocą piktogramów,
 • dostarczamy etykiety na odpady, w szczególności wymagane ustawą – etykiety na odpady niebezpieczne,
 • zapewniamy specjalistyczne szkolenia i profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Specjaliści CHIMIREC POLSKA z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w doborze usług adekwatnych do potrzeb Państwa firmy.

W ramach zawartej umowy pomiędzy Partslife International Polska a CHIMIREC POLSKA, staliśmy się Partnerami w zakresie obsługi gospodarką odpadami na terenie Warszawy i Łodzi, a także całego województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Poprzez platformę Bio Service oferujemy wszystkim klientom z branży motoryzacyjnej kompleksowe rozwiązania i usługi w zakresie gospodarowania odpadami, m.in.: odbiór, transport, segregacja i odzysk.

Jesteśmy partnerem

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu