Historia CHIMIREC GROUP

Od 1958 roku CHIMIREC zajmuje się zbieraniem, sortowaniem i przetwarzaniem odpadów. Firma od początku istnienia specjalizuje się w odpadach niebezpiecznych, odpadach niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i szkodliwych dla środowiska. Globalna świadomość ekologiczna tylko wzmocniła wiarę CHIMIREC w znaczenie jej misji.

CHIMIREC to francuska firma rodzinna założona w 1958 roku przez Pierre’a Fixota, która rozpoczęła swoją działalność od zbierania zużytych czarnych olejów z warsztatów samochodowych. W lipcu 1975 roku firma przyjęła pierwsze, francuskie przepisy dotyczące utylizacji odpadów. Integrując nowe przepisy z procesami pracy, CHIMIREC stale rozwija swoje know-how w zakresie gospodarki odpadami. W 1978 roku Jean Fixot dołączył do firmy ojca, a następnie przejął zarządzanie CHIMIREC w 1987 roku.

Oprócz walki z zanieczyszczeniami spowodowanymi przez nieprzetworzone odpady zaistniała również potrzeba ochrony ograniczonych zasobów naturalnych w procesie ich wyczerpywania. Od 1990 roku CHIMIREC rozpoczął więc odzysk odpadów, z pionierskim podejściem jak na tamte czasy. W rezultacie Grupa stworzyła własne kanały naprawcze w obrębie gospodarki o obiegu zamkniętym. 

W 1992 r. wprowadzono selektywną zbiórkę wszystkich niebezpiecznych odpadów przemysłowych (HIW). Był to również początek strategii tworzenia siatki terytorialnej z myślą o bliskości geograficznej do klientów CHIMIREC.

Rozwój CHIMIREC we Francji i za granicą

Firma rozszerzyła swoją obecność we Francji do 40 zatwierdzonych zakładów z ponad 1 250 pracownikami. W 2004 roku CHIMIREC rozpoczął rozwój międzynarodowy tworząc pierwszą spółkę zależną w Polsce. W kolejnych latach firma ugruntowała swoją pozycję w Kanadzie, Turcji, Maroku, a ostatnio w Arabii Saudyjskiej.  Od 2014 roku Grupa CHIMIREC zapewnia swoim klientom globalne zarządzanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, takimi jak: zbieranie, konsolidacja, przetwarzanie i odzyskiwanie.

KLUCZOWE DANE

 • Liczba oddziałów: 35 we Francji
 • 8 oddziałów za granicą
 • 1 250 pracowników, w tym 150 za granicą
 • 340 000 ton przetworzonych odpadów
 • 180 mln euro sprzedaży

Tworzenie kanałów odzyskiwania

Od samego początku CHIMIREC rozwijał swoją strategię w podejściu do zrównoważonego rozwoju. Firma poszukiwała rozwiązań, aby skutecznie zagospodarować odpady, zwłaszcza te wytwarzane przez sektor motoryzacyjny. Już w 1985 roku powstał pionierski proces regeneracji czystych olejów. Później pojawiło się wiele innych obszarów rozwoju:

 • regeneracja rozpuszczalników,
 • odzyskiwanie filtrów oleju,
 • regeneracja zużytych płynów chłodzących (UCF),
 • przekształcanie niektórych odpadów w alternatywne paliwo energetyczne (AEF),
 • odzyskiwanie tworzyw sztucznych przez ponowne użycie lub recykling,
 • przetwarzanie i regeneracja odpadów,
 • skażonych PCB,
 • fizyczno-chemiczne przetwarzanie mieszanin woda/węglowodory,
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych, takich jak odpady płynne i szlam.

Potrójna certyfikacja: Jakość - Bezpieczeństwo - Środowisko

Od 2001 roku CHIMIREC jest zaangażowany w proces certyfikacji Jakości – Bezpieczeństwa – Środowiska. W 2012 roku Grupa uzyskała ten unikalny potrójny certyfikat dla wszystkich swoich spółek zależnych. Wymagania tego dynamicznego i zrównoważonego systemu zarządzania są motorem ciągłego postępu Grupy.

Wykorzystanie naszego know-how na arenie międzynarodowej

W dzisiejszych, stale rosnących społeczeństwach produkujących odpady kwestie środowiskowe nie zostały usystematyzowane. W obliczu tego globalnego wyzwania CHIMIREC rozwinął swoje międzynarodowe działania, aby zapewnić skuteczną pomoc krajom poszukującym właściwej gospodarki odpadami.

Zgodnie z lokalnymi przepisami Grupa wykorzystuje swoje umiejętności do stworzenia kompletnego łańcucha zarządzania odpadami: od zbiórki odpadów do ich odzysku. W każdym z oddziałów CHIMIREC zlokalizowanych za granicą celem Grupy jest zapewnienie lokalnym zespołom wymaganych narzędzi i umiejętności.

CHIMIREC GROUP: partner w podejściu do ochrony środowiska

Ponieważ każdy klient jest unikalny, CHIMIREC najpierw analizuje potrzeby klienta, aby dostosować konkretne rozwiązanie i spersonalizowane usługi do danej sytuacji, kierując się zasadą: słuchaj – diagnozuj – doradzaj. Wspieramy wszystkie etapy gospodarki odpadami: zbieranie, transport, sortowanie, przetwarzanie i odzyskiwanie.

Zespoły są przeszkolone w zakresie wytycznych bezpieczeństwa, aby radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi. Z wyjątkiem odpadów wybuchowych i radioaktywnych oraz odpadów o zagrożeniu zakaźnym, CHIMIREC zarządza odpadami niebezpiecznymi ze wszystkich gałęzi przemysłu: rolno-spożywczego, energetycznego, motoryzacyjnego i innych.

Gospodarka odpadami podlega wielu zmieniającym się regulacjom, których celem jest coraz skuteczniejsze zapobieganie ryzyku. Jednym z nich jest obowiązek identyfikowalności, co oznacza skrajną rygoryzację w zakresie identyfikacji odpadów, a następnie administracyjnego zarządzania ich przetwarzaniem. Grupa dostarcza swoim klientom wszystkie dokumenty administracyjne i regulacyjne odpowiadające każdemu etapowi usługi, od certyfikatu uprzedniej akceptacji określającego charakter odpadów, po dokument śledzenia odpadów niebezpiecznych. Zawierają one wszystkie informacje na temat identyfikowalności odpadów i są dowodem ich unieszkodliwiania w pełnej zgodności z przepisami.

Koncentracja na odzysku odpadów

Ciągłe doskonalenie naszych procesów selektywnego sortowania zwiększa i zwielokrotnia możliwości odzysku odpadów. Dzięki swojemu doświadczeniu w sortowaniu odpadów, na wczesnym etapie CHIMIREC opracował kanały odzyskiwania, dzięki czemu stał się prawdziwym graczem w gospodarce o obiegu zamkniętym. Celem Grupy jest wyzwanie “0 odpadów”. Innymi słowy: znajdź wartościowe rozwiązania, aby wszelkie wytworzone odpady zostały przekształcone w nowy surowiec.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu