Ze względu na bezpieczeństwo pracowników, aspekty ekonomiczne, przepisy prawne oraz w poszanowaniu środowiska, udostępniamy naszym klientom szeroki wybór pojemników dostosowanych do zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych, oraz innych niż niebezpieczne. Nasze pojemniki są funkcjonalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, właściwości oraz ilości generowanych odpadów, a jednocześnie są estetyczne. Gwarantują bezpieczeństwo przewożonych odpadów oraz są zgodne z przepisami i regulacjami prawnymi.

Nasi specjaliści ds. gospodarki odpadami, podczas osobistej wizyty na terenie Państwa przedsiębiorstwa, przeprowadzają analizę pod kątem: ilości, rodzaju wytwarzanych odpadów i dostępnej powierzchni magazynowej.

Proponujemy każdemu klientowi indywidualne rozwiązania i dostosowujemy pojemniki do gromadzenia, magazynowania oraz transportu odpadów niebezpiecznych, i innych niż niebezpieczne, uwzględniając wszystkie aspekty.

Zalecenia CHIMIREC POLSKA w zakresie gromadzenia i magazynowania odpadów niebezpiecznych w zależności od ich charakteru:

ODPADY PŁYNNE I SZLAMISTE
• ponowne użycie oryginalnych opakowań produktów (zalecane),
• szczelnie zamykane pojemniki – beczki 200l ADR z korkiem, paleto-pojemnik 1000l ADR (MAUZER).

ODPADY STAŁE LUB SYPKIE
• beczki 200l z deklem,
• pojemniki plastikowe z pokrywą + worek Big Bag ADR,
• paleto-pojemniki 1000l (MAUZER) wycięty + worek Big Bag ADR.

ŚWIETLÓWKI I ŻARÓWKI
• tuby.

BATERIE I AKUMULATORY
• pojemniki plastikowe z pokrywą + worek Big Bag ADR.

 

Posiadamy również różnego typu pojemniki do gromadzenia i magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, poniżej nasze zalecenia:

ODPADY PŁYNNE I SZLAMISTE
• ponowne użycie oryginalnych opakowań produktów (zalecane),
• szczelnie zamykane pojemniki – beczki 200l, paleto-pojemnik 1000l (MAUZER).

ODPADY STAŁE LUB SYPKIE
• beczki 200l z deklem,
• pojemniki plastikowe z pokrywą,
• paleto-pojemniki 1000l (MAUZER) wycięty,
• kosze metalowo siatkowe,
• worki Big Bag,
• pojemniki plastikowe z pokrywą na kółkach.

Do magazynowania odpadów wielkogabarytowych lub odpadów generowanych w dużych ilościach (np. makulatura, opony, plastiki, odpady wielomateriałowe), CHIMIREC POLSKA proponuje podstawienie dużych kontenerów o objętości do 40m³.

Przykład niewłaściwego sposobu gromadzenia, magazynowania oraz przekazywania odpadów do odbioru.
CHIMIREC przypomina, że za niewłaściwe gromadzenie, magazynowanie oraz przekazywanie odpadów grożą poważne konsekwencje, między innymi takie jak: administracyjna kara pieniężna – do 1 mln zł, kara grzywny, a nawet kara aresztu.

W zależności od rodzaju przekazywanych pojemników do naszych klientów, CHIMIREC POLSKA dba o ich wygląd estetyczny: MYJEMY NASZE POJEMNIKI oraz WYKŁADAMY POJEMNIKI NOWYM WORKIEM.

Rodzaje pojemników na odpady oferowane przez CHIMIREC Polska

Beczki metalowe 200l
Charakterystyka techniczna
Zalety pojemnika:
 • Wodoodporne opakowanie
 • Łatwe napełnianie i obsługa
 • Czyste i hermetyczne przechowywanie
 • Bezpieczny transport
 • Idealne dla małych powierzchni
Wymiary:
 • Średnica: 610 +/- 10 mm
 • Wysokość: 860 +/- 10 mm
 • Objętość: 200l
 • Waga pustej beczki: ok. 20 kg
Pojemnik plastikowy z pokrywą 600l
Charakterystyka techniczna
Zalety pojemnika:
 • Wodoodporne opakowanie
 • Łatwe napełnianie i obsługa
 • Czyste i hermetyczne przechowywanie
 • Bezpieczny transport
 • Pokrywa chroniąca przed zmianami atmosferycznymi
 • Dostępny w wersji z big bag ADR
Wymiary:
 • Długość / szerokość / wysokość: 1200 x 1000 x 780 mm
 • Objętość: 600l
 • Waga pustego pojemnika: ok. 40 kg
Paleto pojemnik 1000l /mauzer/ z korkiem
Charakterystyka techniczna
Zalety pojemnika:
 • Wodoodporne opakowanie
 • Łatwe napełnianie i obsługa
 • Czyste i hermetyczne przechowywanie
 • Bezpieczny transport
Wymiary:
 • Długość / szerokość / wysokość: 1200 x 1000 x 1200 mm
 • Objętość: 1000l
 • Waga pustego pojemnika: ok. 65 kg
Paleto pojemnik 1000l /mauzer/ wycięty
Charakterystyka techniczna
Zalety pojemnika:
 • Łatwe napełnianie i obsługa
 • Bezpieczny transport
 • Dostępny w wersji z big bag ADR
Wymiary:
 • Długość / szerokość / wysokość: 1200 x 1000 x 1200 mm
 • Objętość: 1000l
 • Waga pustego pojemnika: ok. 50 kg
Kosz metalowy siatkowy
Charakterystyka techniczna
Zalety pojemnika:
 • Łatwe napełnianie i obsługa
 • Oznakowanie wskazujące – rodzaj odpadu
 • Pojemnik na odpady inne niż niebezpieczne, np.:
  tworzywa sztuczne, odpady gumowe, karton
Wymiary:
 • Długość / szerokość / wysokość: 1700 x 1200 x 1150 mm
 • Waga pustego pojemnika: ok. 120 kg
Worek big bag z fartuchem
Charakterystyka techniczna
Zalety pojemnika:
 • Łatwe napełnianie i obsługa
 • Pojemnik na odpady inne niż niebezpieczne, np.:
  tworzywa sztuczne, odpady gumowe.
Wymiary:
 • Długość / szerokość / wysokość:
  950 x 950 x 1500 mm
  950 x 950 x 2100 mm
Opakowanie kartonowe na świetlówki
Zalety pojemnika:
 • Łatwe napełnianie i obsługa
 • Bezpieczny transport i magazynowanie odpadu
Pojemnik plastikowy 1100l
Charakterystyka techniczna
Zalety pojemnika:
 • Wodoodporne opakowanie
 • Łatwe napełnianie i obsługa
 • Oznakowanie wskazujące – rodzaj odpadu
 • Pokrywa chroniąca przed zmianami atmosferycznymi
 • Łatwe przemieszczanie pojemnika
 • Pojemnik na odpady inne niż niebezpieczne
Wymiary:
 • Długość / szerokość / wysokość: 1300 x 1100 x 1350 mm
 • Objętość: 1100l
 • Waga pustego pojemnika: ok. 55 kg
Kontenery do 40m³ na odpady stałe luzem
Charakterystyka techniczna
Zalety pojemnika:
 • Pojemnik na odpady gabarytowe lub składowane luzem w dużych ilościach
 • Osłona chroniąca przed zmianami atmosferycznymi (opcja)
Wymiary:
 • Długość / szerokość / wysokość:
  7000 x 2600 x 2400 mm – dot. 40 m³
 • Objętość: do 40m³
 • Waga pustego pojemnika: ok. 3 000 kg – dot. 40 m³

Oznakowanie miejsca magazynowania odpadów

CHIMIREC POLSKA w ramach usług dodatkowych oferuje swoim klientom możliwość oznakowania miejsc magazynowania odpadów za pomocą PIKTOGRAMÓW. Taka forma oznaczeń w bardzo jasny i prosty sposób pozwoli każdej osobie, która ma pośrednio lub bezpośrednio styczność z odpadami, na prawidłowe ich posortowanie oraz umieszczenie w odpowiednim pojemniku.

Właściwe sortowanie oraz odpowiednie magazynowanie odpadów to przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i całego przedsiębiorstwa, działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustawami, ale również dbanie o środowisko.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu