CHIMIREC Polska - Twój partner w gospodarce odpadami

CHIMIREC POLSKA jest częścią międzynarodowej GRUPY CHIMIREC. Powstała w 2004 r. i specjalizuje się w zakresie zagospodarowania odpadów pochodzących ze wszystkich sektorów przemysłowych, usługowych i administracyjnych. Aktualnie odbieramy, transportujemy, sortujemy i przygotowujemy odpady do odzysku lub/i unieszkodliwiania z sektorów takich jak: motoryzacja, transport, lotnictwo, energetyka, budownictwo, chemia, farmacja, poligrafia, itd.

CHIMIREC POLSKA posiada niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych, i innych niż niebezpieczne. Spółka gwarantuje swoim klientom bezpieczeństwo wykonywanych usług oraz całkowite pokrycie szkód mogących powstać w trakcie wykonywanych zadań, poprzez grupowe ubezpieczenie w ramach międzynarodowej polisy ubezpieczeniowej pomiędzy SAS Chimirec Development i grupą AXA Assurances. Dysponujemy efektywnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki odpadami uwzględniając aspekty ekonomiczne, ograniczenia logistyczne, bezpieczeństwo względem środowiska i wymogi prawne. Zaufanie i profesjonalizm zapewnia wykwalifikowana kadra specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w gospodarce odpadami.

Rozwiązania w zarządzaniu odpadami przemysłowymi proponowane przez specjalistów handlowych CHIMIREC POLSKA koncentrują się na trzech celach:

  • optymalizacji technicznej – działania mające na celu sprawną zbiórkę odpadów na terenie zakładu klienta, ich bezpieczny transport zgodnie z konwencją ADR i zagospodarowanie według regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska,
  • optymalizacji ekonomicznej, czyli zachowaniem równowagi pomiędzy uwarunkowaniami prawnymi, magazynowymi, logistycznymi i zagospodarowaniem odpadów, a kosztami związanymi z poszczególnymi działaniami,
  • optymalizacji bezpieczeństwa działań w zakresie ochrony środowiska – oferowanie sprawdzonych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta rozwiązań, opartych na profesjonalnej wiedzy dotyczącej procedur zagospodarowania, jak i najlepszych dostępnych technik (BAT).

Połączenie tych celów gwarantuje naszym kontrahentom dostosowanie usług do ich potrzeb, działanie zgodnie z wymogami prawnymi i ekonomicznym uzasadnieniem.

Naszym celem jest odciążenie klientów i podjęcie efektywnych działań w zakresie zagospodarowania wytworzonych odpadów. Zapewniamy szybką zbiórkę odpadów i ich wstępną obróbkę w większej placówce, z dala od zakładu produkcyjnego klienta. Pod koniec 2011 roku spółka ukończyła budowę Zakładu Odzysku Odpadów Przemysłowych w Procesie Mechanicznego Przetwarzania Odpadów, który umożliwi świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

Decyzje i certyfikaty

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu