Wytwarzanie odpadów stanowi integralny element każdego procesu produkcyjnego. Mimo stosowania nowoczesnych technologii i materiałów wciąż niemożliwym pozostaje wytwarzanie produktów i półproduktów bez jednoczesnego wytwarzania przedmiotów i substancji, które w procesie tym nie powstają celowo. Zależnie od charakteru obsługiwanych procesów produkcyjnych odpady mogą przyjmować postać produktu ubocznego lub odpadu uciążliwego. W obu przypadkach wymagają odpowiedniego zagospodarowania, a co za tym idzie przetworzenia w odpowiednich procesach odzysku [R] lub unieszkodliwiania [D]. (Szczegółowe opisy procesów ODZYSKU [R] oraz UNIESZKODLIWIANIA [D] dostępne po kliknięciu w link). Utylizacja (zagospodarowanie) odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami środowiskowymi w tym zakresie.

Oferta dla przemysłu

Starając się jak najlepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby przemysłu i przedsiębiorstw produkcyjnych zapewniamy profesjonalną pomoc na każdym etapie gospodarki odpadami:

  • oferujemy optymalizację procesów związanych z wytwarzaniem odpadów produkcyjnych oraz przemysłowych,
  • zajmujemy się odzyskiwaniem i recyklingiem surowców,
  • zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie: odbioru, transportu oraz odpowiednie zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
  • zajmujemy się niszczeniem, polegającym na pozbawieniu wartości rynkowej produktów: przeterminowanych, nienadających się do sprzedaży i dystrybucji, a także wyrobów wycofanych z obiegu i zwrotów konsumenckich, np. kosmetyki, chemia gospodarcza itp.

Specjalizujemy się w odbiorze, transporcie, odzysku oraz zagospodarowaniu odpadów, takich jak: farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, chemia gospodarcza, chemikalia laboratoryjne, szlamy poprodukcyjne, wody technologiczne, odpady gumowe, tworzywa sztuczne, odpady szklane, zanieczyszczone oleje i płyny eksploatacyjne pochodzące z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji oraz innych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Naszą ofertę gospodarki odpadami uzupełniają usługi szkoleniowe i doradcze. Specjaliści CHIMIREC Polska zapewniają profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania i gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie. Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w doborze odpowiednich usług dostosowanych do potrzeb Państwa biznesu, jednocześnie zapewniając działania zgodnie z wymogami prawnymi oraz ekonomicznym uzasadnieniem.

Wytwarzanie odpadów stanowi integralny element każdego procesu produkcyjnego. Mimo stosowania nowoczesnych technologii i materiałów, wciąż niemożliwym pozostaje wytwarzanie produktów i półproduktów bez jednoczesnego wytwarzania przedmiotów i substancji, które w procesie tym nie powstają celowo. Zależnie od charakteru obsługiwanych procesów produkcyjnych odpady mogą przyjmować postać produktu ubocznego lub odpadu uciążliwego. W obu przypadkach wymagają odpowiedniego zagospodarowania, a co za tym idzie przetworzenia w odpowiednich procesach odzysku [R] lub unieszkodliwiania [D]. (szczegółowe opisy procesów odzysku [R] oraz unieszkodliwiania [D] dostępne po kliknięciu w link). Utylizacja (zagospodarowanie) odpadów niebezpiecznych, oraz innych niż niebezpieczne powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami środowiskowymi.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu