ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ISO (International Organization for Standardization) to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która zajmuje się ustanawianiem międzynarodowych standardów dotyczących jakości usług i produktów. Jej celem jest zapewnienie spójności w sposobie działania firm na całym świecie, poprzez najwyższą jakość świadczonych usług i oferowanych produktów.

W CHIMIREC POLSKA nadrzędnym celem jest dbałość o środowisko, najwyższy standard świadczonych usług i bezpieczeństwo pracowników, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów uzyskaliśmy potrójną certyfikację: ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego oraz ISO 45001:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

System KZR INiG

KZR INiG  (Kryteria Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu) to globalny system promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Więcej informacji pod linkiem.

CHIMIREC POLSKA od 28 kwietnia 2022 r. uczestniczy w systemie KZR INiG, i tym samym przekazuje zebrane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne, do produkcji paliw alternatywnych.

Klienci współpracujący z CHIMIREC POLSKA zawierają „Deklarację odnośnie odpadów/pozostałości”, jednocześnie stając się pierwszym ogniwem w łańcuchu dostaw: biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, tzw. RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel). Dzięki zawartej deklaracji klienci mogą być pewni, że przekazywane do CHIMIREC POLSKA odpady są zagospodarowywane w sposób przyjazny dla środowiska, przyczyniając się do ochrony naszej planety (lub mniejszej szkodliwości dla naszej planety). Dodatkowa korzyść z zawartej deklaracji to aspekt ekonomiczny, który przekłada się na mniejszą cenę zagospodarowania odpadów przekazywanych do naszej firmy.

CHIMIREC Polska

Kodeks postępowania

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu