W ramach świadczonych przez nas usług przeprowadzamy na terenie Państwa przedsiębiorstwa diagnostykę odpadów. Dążymy w ten sposób do wyboru jak najbardziej optymalnego i indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta.

Tego typu ekspertyza obejmuje następujące elementy:

  • określenie procesu, w wyniku którego odpad jest generowany,
  • określenie właściwości / rodzaju odpadu.

Nasi specjaliści ds. gospodarki odpadami na terenie Państwa przedsiębiorstwa pobierają próbkę odpadu w celu przeprowadzenia diagnostyki przez laboratorium CHIMIREC POLSKA. Analiza przeprowadzona w naszym laboratorium pozwala na dokładną identyfikację i zaklasyfikowanie odpadów do odpowiednich metod zagospodarowania. Na podstawie przeprowadzonych wizyt zostaje sporządzony bilans pod kątem optymalizacji gromadzenia, wywozu i usuwania generowanych na terenie Państwa przedsiębiorstwa odpadów. CHIMIREC POLSKA wybiera metodę zagospodarowania odpadu w zależności od jego rodzaju, jak również biorąc pod uwagę względy ekonomiczne. W pierwszej kolejności należy zapobiegać wytwarzaniu odpadów, w drugiej poddawać je recyklingowi, ostatecznie składowaniu. CHIMIREC POLSKA traktuje każdy odpad indywidualnie, wybierając dla niego optymalny proces odzysku bądź unieszkodliwienia.

Laboratorium CHIMIREC POLSKA może przeprowadzić analizę pobranej próbki i określić między innymi:

  • obecność niebezpiecznych substancji, np. chlor, chrom,
  • identyfikacja zagrożeń, np. łatwopalność, szkodliwość dla środowiska wodnego,
  • szczegółowa analiza parametrów, np. pomiar wartości opałowej (kaloryczność), destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, rozdzielania frakcji (metodą destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), zawartości wody, odczyn pH.

Przykładowe pojemniki na próbki odpadów są zawsze dostępne u naszych specjalistów ds. gospodarki odpadami.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu