Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa rozbita została, zorganizowana grupa przestępcza, która porzuciła na wynajmowanych posesjach w województwie łódzkim ponad 68 tys. ton odpadów niebezpiecznych.

Służby ustaliły, że przez okres półtora roku wykonano ponad 3000 transportów odpadów, która były porzucane na wynajętych posesjach. Na zdjęciach widać, że część odpadów była składowana pod gołym niebem, w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalnych. Służby oszacowały legalny koszt utylizacji odpadów na kwotę ponad 350 mln złotych. Więcej informacji w artykule pod linkiem.

CHIMIREC Polska gwarantuje w pełni legalną i zgodną z wszelkimi przepisami współpracę opartą na zaufaniu oraz pełnej transparentności w przekazywanych odpadach.

Nadrzędną zasadą, którą od zawsze praktykujemy w CHIMIREC jest przekazywanie odpadów wyłącznie firmom, które:

  • Posiadają wymagane przepisami prawa decyzje i pozwolenia.
  • Działają na rynku od wielu lat, co potwierdza ich wiarygodność i zaufanie.
  • Poddają odpady ostatecznemu zagospodarowaniu, tym samym gwarantują ich końcowe unieszkodliwienie lub odzysk (ostateczny proces odzysku – R lub ostateczny proces unieszkodliwienia – D).

Każdy nasz odbiorca jest przez nas audytowany, zgodnie ze standardami ISO. Utrzymujemy stałe pośrednie i bezpośrednie relacje: wspólne spotkania branżowe, wizyty w zakładach utylizacji, wymiana doświadczeń zawodowych, itp.