Przewóz drogowy i kolejowy tzw. „towarów wrażliwych” oraz obrotu paliwami opałowymi jest monitorowana przez Krajową Administrację Skarbową z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Obowiązkowemu zgłoszeniu podlegają między innymi: paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe (w tym przepracowane oleje), rozcieńczalniki, alkohole skażone, oleje roślinne, rozpuszczalniki czy susz tytoniowy.

Co jakiś czas do listy towarów, które należy zgłosić, gdy: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski; przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski lub przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski, przybywa nowych pozycji. W kwietniu i sierpniu bieżącego roku ta lista już dwukrotnie była poszerzana.

Ministerstwo Finansów, za pomocą rozporządzenia z 9 października br. wprowadza katalog towarów (odpadów), których przewóz jest monitorowany w systemie SENT również, gdy rozpoczyna się na terenie kraju. Zmiana polega na objęciu Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT) przewozu 11 rodzajów odpadów, których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów.

Towary, które zostaną objęte SENT są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10). i oznaczone kodami:

08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 13* – szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 15* – szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 17* – odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 19* – zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 21* – zmywacz farb lub lakierów,

08 03 12* – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

08 03 14* – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

08 04 09* – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 04 13* – uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 04 15* – uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, czyli od 12 stycznia 2024 r. Więcej informacji dostępnych pod linkiem.

 

Jak zarejestrować się na platformie PUESC, w celu dokonywania zgłoszeń przewozu do rejestru SENT?

W CHIMIREC POLSKA wiemy jak ważne jest wsparcie naszych klientów na każdym etapie naszej współpracy. Aby ułatwić proces rejestracji w celu dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT przedstawiamy instrukcję „krok po kroku”.