Realizując wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II), CHIMIREC POLSKA uczestniczy w systemie certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów KZRINIG, co umożliwia klientom współpracującym z CHIMIREC działanie w łańcuchu dostaw biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów (RDF) zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, określonymi w dyrektywie RED II.
Więcej informacji na temat systemu KZR INiG dostępnych pod linkiem.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest otrzymany po raz pierwszy w dniu 28 kwietnia 2022 r. Certyfikat KZR INiG – 1466/7999/DD/22 dla CHIMIREC POLSKA, który dotyczy dwóch lokalizacji: Warszawy i Łodzi.

Działania na rzecz środowiska oraz efektywność energetyczna to jeden z nadrzędnych celów, którymi kieruje się CHIMIREC POLSKA. Kolejnym krokiem była pomyślna recertyfikacja, która dowiodła, że wszystkie postanowienia i zasadnicze wymagania dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju w produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy są spełniane. Potwierdzeniem jest ponownie otrzymany w dniu 28.04.2023 r. Certyfikat SGS/KZR/BIO/0308.