Z każdym rokiem rośnie świadomość społeczna na temat troski o środowisko. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że zużyty olej silnikowy nie jest towarem a odpadem, który należy przekazać do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się gospodarką odpadami. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa zaliczają przepracowany olej silnikowy do odpadów niebezpiecznych, który trzeba w odpowiedni sposób zutylizować. CHIMIREC POLSKA jest profesjonalną firmą, działającą zgodnie z przepisami i posiadającą wszelkie niezbędne uprawnienia do utylizacji tego typu odpadów.

Przepisy prawa nie zakazują sprzedaży, zakupu lub posiadania pieca na przepracowany olej, jednak nie można z niego korzystać. Zatem wykorzystywanie zużytego oleju silnikowego jako źródła ciepła jest w Polsce nielegalne. Konsekwencją takiego działania są kontrole, między innymi przez Straż Miejską, oraz otrzymanie mandatu.

Proceder nielegalnego ogrzewania warsztatu przepracowanym olejem silnikowym został opisany w artykule pod linkiem.