Wspólne negocjacje pomiędzy Partslife International Polska a CHIMIREC POLSKA zaowocowały zawarciem umowy na kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami.

CHIMIREC POLSKA stał się partnerem oferującym wszystkim klientom z branży motoryzacyjnej kompleksowe rozwiązania i usługi w zakresie zagospodarowywania odpadów przemysłowych, m.in.: odbiór, transport, segregacja, odzysk.

Poprzez platformę Bio Service w łatwy i prosty sposób przekażesz swoje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami, dbając przy tym o środowisko.

Korzyści płynące ze współpracy to m.in.:

  • kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami,
  • wsparcie i pomoc na każdym etapie współpracy,
  • indywidualne podejście do każdego klienta,
  • gwarancja terminowości odbioru odpadów,
  • możliwość dostarczenia i oznakowania specjalistycznych pojemników do gromadzenia i magazynowania wszelkiego typu odpadów,
  • częściowy zwrot kosztów poniesionych za przekazane odpady,
  • przekazywanie odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, gwarantujące ich legalne zagospodarowanie.