Zintegrowany System Zarządzania

Chimirec Polska wdraża od połowy 2014 r. Zintegrowany System Zarządzania oparty na międzynarodowych normach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001, jak również PN-N-18001:2004.

Organem audytującym i certyfikującym jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

RSS feed