Zbiórka

Zbiórka

Organizujemy zbiórkę odpadów w sposób profesjonalny. Świadczy o tym oprawa prawna, jak i administracyjna jaką CHIMIREC POLSKA udostępnia swoim klientom by ułatwić im gospodarkę odpadami oraz zapewnić skuteczne i bezpieczne nimi zarządzanie.

Wraz z naszymi klientami kreujemy ekologiczny wizerunek prowadzonej działalności.

Naszym nadrzędnym celem jest maksymalizacja odzysku, w tym recyklingu zbieranych odpadów.

Odbiór odpadów realizujemy w ciągu maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.

Realizujemy indywidualne potrzeby klienta względem zbiórki odpadów, dowozu pojemników.

Dysponujemy własnymi pojazdami do odbioru odpadów, wyposażonymi w wózek paletowy ułatwiający załadunek, współpracujemy również ze specjalistycznymi firmami logistycznymi.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się zgodnie z konwencją ADR.