Sortowanie

Sortowanie

Pierwszym etapem w łańcuchu zarządzania odpadami jest ich sortowanie. Od jego skuteczności zależy efektywność odzysku bądź unieszkodliwiania.

Przyjmujemy i ważymy odpady, następnie na Karcie Przekazania Odpadu umieszczona zostaje informacja dotycząca wagi przy odbiorze.

Nasi chemicy przeprowadzają analizę, weryfikują i kontrolują zgodność odbieranych odpadów z zadeklarowanymi.

Następnie odpady są sortowane na poszczególne kategorie i gromadzone w przystosowanych do tego pojemnikach.

Przygotowane i posortowane odpady są magazynowane w odpowiednio do tego przeznaczonych boksach lub zbiornikach.

Wreszcie odpady kierowane są do miejsc ich zagospodarowania z uwzględnieniem kryteriów takich jak: bliskość geograficzna, typ odpadu oraz rodzaj wymaganego procesu odzysku bądź unieszkodliwiania.

Dzięki realizowanej strategii badań i rozwoju dysponujemy obecnie szeroką ofertą rozwiązań, idealnie dostosowanych do uwarunkowań technicznych i ekonomicznych.