Procedura zagospodarowania odpadów

Procedura zagospodarowania odpadów

PRZYGOTOWANIE USŁUGI :

 • diagnostyka odpadów – przekazanie klientowi niezbędnych informacji na temat właściwości wytwarzanych odpadów,
 • przedstawienie rozwiązań dotyczących zagospodarowania odpadów, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik (BAT), aspektów prawnych, ekonomicznych, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska,
 • akceptacja oferty,
 • podstawienie pojemników.

REALIZACJA USŁUGI :

 • łatwa i szybka procedura zamówienia,
 • odbiór odpadów w terminie uzgodnionym z klientem,
 • całkowite przejęcie obowiązku załadunku i manipulacji odpadami,
 • odbiór pełnych i podstawienie pustych pojemników, wywóz odpadów,
 • przekazanie kwitu wagowego,
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji odpadowej (KPO, KEO).

FINALIZACJA USŁUGI :

 • przewóz odpadów niebezpiecznych zgodnie z konwencją ADR,
 • przekazanie odpadów zakładom ostatecznego przetwarzania, działającym na podstawie, aktualnych pozwoleń prawnych dotyczących gospodarki odpadami, spełniającym wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska,
 • archiwizacja strumienia przepływu odpadów, przekazywanie co kwartał dokumentów DPO i DPR, sporządzanie sprawozdań rocznych, inne.