Prezentacja ogólna

Prezentacja ogólna

CHIMIREC POLSKA w ramach usługi zagospodarowania odpadów gwarantuje swoim klientom:

  • analizę wytwarzanych odpadów,
  • selektywną zbiórkę,
  • pojemniki na odpady oraz ich oznakowanie,
  • bezpieczeństwo ludzi, środowiska, instalacji,
  • punktualność odbioru,
  • jakość wykonywanej usługi,
  • niszczenie produktów i wyrobów nie nadających się do użytku,
  • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami,
  • pomoc w prowadzeniu dokumentacji odpadowej (KPO, KEO, DPO, DPR i inne).