Prezentacja ogólna

Prezentacja ogólna

Spółka CHIMIREC POLSKA jest częścią międzynarodowej GRUPY CHIMIREC będącej specjalistą w zakresie zagospodarowania odpadów pochodzących ze wszystkich sektorów przemysłowych, usługowych oraz administracyjnych.

Aktualnie odbieramy, transportujemy, sortujemy i przygotowujemy odpady do odzysku/ unieszkodliwiania z sektorów takich jak: motoryzacja, transport, lotnictwo, energetyka, budownictwo, chemia, farmacja, poligrafia itd.

CHIMIREC POLSKA posiada niezbędne pozwolenia na działalność w zakresie zbiórki, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne (decyzje nr 125/14/PŚ.O oraz nr 596/11/PŚ.O).

Dysponujemy efektywnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki odpadami uwzględniając aspekty ekonomiczne, ograniczenia logistyczne, bezpieczeństwo względem środowiska oraz wymogi prawne.

Zaufanie i profesjonalizm zapewnia wykwalifikowana kadra specjalistów z zakresu ochrony środowiska.