Linki

Grupa Chimirec

 • www.chimirec.fr
  Strona zawiera informacje dotyczące Międzynarodowej Grupy Chimirec: aktualnie prowadzone działania, zagospodarowanie olejów przepracowanych, wykorzystywane technologie, regulacje prawne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Ministerstwo Środowiska

 • www.mos.gov.pl
  Strona odsyła do obowiązujących na terenie kraju regulacji prawnych względem ochrony środowiska, planów i programów środowiskowych, sprawozdań, publikacji.

Portale ekologiczne

 • www.ekologia.pl
  Portal zawiera artykuły o tematyce przyrodniczej, akty prawne, forum. Przedstawia obecny stan środowiska i promuje akcje związane z jego ochroną.
 • www.ekoportal.pl
  Portal tworzony przez Ministerstwo Środowiska (dokładnie Centrum Informacji o Środowisku), opisujący najnowsze wydarzenia związane z ekologią i ochroną środowiska. Na stronach można znaleźć artykuły nt recyklingu, biopaliw, odpadów, a także zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi oraz funduszach UE.
 • www.odpady.org.pl
 • www.energia.org.pl
 • www.woda.org.pl
 • www.proekologia.pl
  Zawierają informacje nt odpadów odnawialnych, ekologicznych źródeł energii, edukacji ekologicznej, klimatu, odpadów, czystej produkcji, zrównoważonego rozwoju oraz metod pozyskiwania dofinansowania, aktualnych aktów prawnych, publikacji.
 • www.recykling.pl
  Wortal jest tworzony przez organizację pozarządową- Fundacja Nasza Ziemia. Celem serwisu jest edukacja społeczeństwa dotycząca gospodarki odpadami (w tym: rodzaje odpadów, sposoby ich zagospodarowania, akty prawne, instrumenty finansowe, materiały dydaktyczne), selektywnej zbiórki (firmy odpadowe) i recyklingu (organizacje odzysku, przetwórcy odpadów).
 • www.greenpeace.pl
  Portal prowadzony przez międzynarodową organizację pozarządową- Greenpeace. Na stronach można zapoznać się z aktualnie prowadzonymi kampaniami. Wydarzenia dotyczą sześciu głównych obszarów ochrony środowiska- ochrony lasów i lasów deszczowych, ochrony oceanów i mórz, ochrony przed substancjami toksycznymi, globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, energia oraz organizmy modyfikowane genetycznie.
 • www.komunalny.pl
  Serwis zawiera szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami, w tym związane z zagadnieniem aktualne regulacje prawne, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, felietony, publikacje, edukacja ekologiczna.
 • www.recykling-odpady.energia.biz.pl
  Na stronach serwisu można zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi energii odnawialnej, ekologii, energetyki, surowców energetycznych, recyklingu i odpadów, lasów oraz klimatu.