Kontakty

Prosimy o kontakt pocztą lub telefonicznie

CHIMIREC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180 C
04-464 Warszawa

Tel: +48 22 437 97 00
Faks: +48 22 437 97 97

NIP: 796-21-97-966
REGON: 670181959
KRS: 0000074663 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 5 266 158,00 zł

Twoja wiadomość

* pole obowiązkowe