INFORMACJA O PROJEKCIE DOFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza

CHIMIREC POLSKA SP. Z O.O.

 

„Wzrost konkurencyjności Chimirec Polska Sp. z o.o. oraz promocja nowoczesnych usług chroniących środowisko naturalne oferowanych na Mazowszu poprzez udział w międzynarodowych targach”

 

Projekt zrealizował założenia promujące przedsiębiorstwo, nakreślił oferowane przez nie usługi oraz wpłynął na wzrost konkurencyjności i dalszy rozwój dzięki uczestnictwu w kluczowych, międzynarodowych wydarzeniach- branżowych targach oraz imprezach wystawienniczych. Rozpowszechnienie innowacyjnych metod gospodarowania odpadami przyczynia się do ochrony środowiska jak i zwiększenia atrakcyjności, spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego.

 

Wartość projektu: 78 686,55 PLN .

Wartość dofinansowania: 50% wydatków kwalifikowanych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .

RSS feed