Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju Grupy CHIMIREC

Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju Grupy CHIMIREC

CHIMIREC POLSKA wspiera i przestrzega wspólnych dla Grupy wartości, zawartych w Deklaracji Zrównoważonego Rozwoju.

Celem naszym jest działalność świadczenia usług zgodna z oczekiwaniami klientów oraz ochroną środowiska; dążymy do maksymalizacji odzysku (w tym recyklingu), wdrażamy innowacyjne i bezpieczne technologie, uwzględniając aspekty ekonomiczne oraz ekologiczne.

Honorem naszych działań jest postępowanie zgodne z polityką środowiskową (zachowanie naturalnych ekosystemów, ochrona środowiska przyrodniczego) oraz prawem socjalnych; wymagamy od naszych partnerów poszanowania tych wartości.

Integracja wszystkich naszych jednostek produkcyjno-zbierających oraz transportowych przebiega z zachowaniem szczególnej uwagi w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Monitoring zmian zachodzących w regulacjach prawnych oraz zapobieganie powstawaniu ryzyka, do którego może dojść wskutek działalności gospodarczej; nasz regulamin opiera się na zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby chronić w sposób trwały zdrowie pracowników oraz środowisko.

Inwestowanie w postępowania mające na celu ugruntowanie właściwych praktyk środowiskowych (m.in. zmniejszanie zużycia wody, energii, surowców, ilości powstających odpadów, emisji gazów cieplarnianych) stanowi pierwszy krok do wdrożenia ich w struktury przedsiębiorstwa; zdobytą wiedzą oraz sprawdzonymi rozwiązaniami dzielimy się z naszymi partnerami.

Reakcja na potrzeby naszych kontrahentów jest natychmiastowa i wiąże się z tym: ciągłe podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorstwa, indywidualne podejście do każdego problemu, wysłuchanie aktualnych, jak i przygotowanie się na przyszłe dylematy oraz podjęcie działań mających na celu finalizację usługi zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Edukacja naszych pracowników odbywa się poprzez ciągłe nabywanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, dodatkowo sprzyja temu poprawa warunków pracy; stawiamy na rozwój zdolności zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, w ten sposób nadajemy naszemu przedsiębiorstwu kierunek trwałego postępu.

Chroniąc interesy naszym kontrahentów przyczyniamy się do ugruntowania zaufania i nawiązania więzi między przedsiębiorstwami; prężna, jasna, bezpośrednia oraz wydajna komunikacja między pracownikami a klientami odzwierciedla nasze dotychczasowe osiągnięcia i dążenia w zakresie zrównoważonego rozwoju.